آماده سازی لوله

آماده سازی لوله

در هنگامجوشکاریبا استفاده از کوپلینگ هایالکتروفیوژنی، اطمینان حاصل کنید که سر لوله ها گونیا شده است. محل جوش باید کاملا تمیز باشد. ممکن است لازم باشد برای این کار از آب یا الکل ایزوپروپیل ۹۰ % (بدون افزودنی ها و بدون تغییر ماهیت) استفاده شود. سپس سطوحی از لوله که در جوش مشارکت دارند، باید مورد تراش قرار بگیرند؛ به این معنا که باید مواد رویی زدوده شوند تا مواد دست نخورده تمیز، نفوذ یابند. این کار را می توان با ابزارهای مخصوصی که ویژه همین کار هستند و توسط سازندگان قطعات ساخته شده اند، انجام داد. همچنان باشرکت توسن صنعت آپاداناتولیدکننده و ارائه کننده انواعلوله های پلی اتیلن،لولهآبیاری،نوارآبیاریولوله دریپردارهمراه باشید.

علامت گذاری لوله

عمق مناسب برای گیر کردن خنجر اتصالات و یا محل مناسبجوش قطعات زینیرا روی لوله علامت گذاری کنید (باید توجه شود که فقط از ماژیک های غیر نفتی استفاده شود).

هم راستاسازی و مهار لوله و قطعه اتصالی طبق توصیه های کارخانجات سازنده

قطعه اتصالی را طبق توصیه هایکارخانه سازنده، روی لوله هم تراز و محکم کنید. برای جلوگیری از تکان خوردن لوله یا قطعه اتصالی، آن ها را در گیره مهار کننده قرار دهید. به جای گیری درست قطعه اتصالی روی سطح آماده شده لوله، توجه ویژه ای داشته باشید. لوله های قطور ممکن است پیش از فرآیند الکتروفیوژن، نیازمند گارد سازی مجدد باشند.

اعمال جریان برق

جعبه کنترل الکتروفیوژن را به قطعه اتصالی و منبع تغذیه وصل کنید (شکل ۹-۶ را ببینید). جریان برق را طبق دستورالعمل کارخانه سازنده بر قطعه اتصالی اعمال کنید. بارکدی را که به همراه اتصال الکتروفیوژنی است، بخوانید. در صورت خودکار نبودن کنترل، بعد از گذشت زمان مناسب و حرارت دیدن جوش به میزان کافی، جریان را قطع کنید.

آماده سازی لوله

شکل ۹-۶٫ نمونه ای متداول از جعبه کنترل الکتروفیوژن به همراه سیم ها، گیره ها و اتصالات

خنک سازی جوش و برداشتن گیره ها

به جوش به میزان توصیه شده فرصت دهید تا خنک شود. در صورت استفاده از گیره باید بدانید که برداشتن زودهنگام گیره ها و هر گونه کرنش ایجاد شده در جوشی که کاملاً خنک نشده است، می تواند به عملکرد جوش آسیب برساند. برای کسبجزئیات دستورالعمل هاو پارامترها، با کارخانه سازنده قطعه اتصالی مشاوره نمایید.

مستند سازی جوش

جعبه کنترل الکتروفیوژن که الکتریسیته را به قطعه اتصالی اعمال می کند، پارامترهای اصلی جوش (زمان، دما و فشار) را نیز کنترل کرده و نشان می دهد. جعبه کنترل شامل ریز پردازنده ای است که قابلیت ذخیره سازی داده های خاصی از جوش را در مورد هر جوش دارد. این اطلاعات را می توان برای مستند سازی و بازرسی کار روزانه به رایانه منتقل نمود.

جوش گرمایی لوله ها و اتصالات پلی اتیلن غیرمشابه

تحقیقات نشان داده اند کهلوله ها و اتصالات پلی اتیلنساخته شده از رزین های مختلف را می توان با جوش گرمایی به هم جوش داد و اتصالات خوبی به دست آورد. سالیان درازی است که برخی از شرکت های گاز،پلی اتیلن های غیر مشابهرا با موفقیت توسطجوش گرماییبهم جوش می دهند. راهنمایی های لازم برای جوش گرمایی مواد غیر مشابه در یادداشت فنی TN 13 مؤسسه لوله های پلاستیکی ارائه شده است. برای بدست آوردن دستورالعمل های خاص به گزارش های فنی TR-33 و TR-41 مؤسسه لوله های پلاستیکی و همچنین استاندارد ASTM F2620 مراجعه نمایید.

همانطور که پیش از این گفته شد، نقاط جوش، چه شامل دستورالعمل های متعارفجوش لب به لب،سوکتی و یا زینیباشند و چه از روش الکتروفیوژن در آن ها استفاده شده باشد، باید تنها توسط افرادی انجام شوند که برای دستورالعمل های مربوطه آموزش دیده و تأییدیه داشته باشند. تجهیزات مورد استفاده باید اختصاصا برای لوله مورد نظر و دستورالعمل جوش مورد نظر طراحی شده باشند. از تجهیزات باید بخوبی نگهداری شده باشد و آن ها قادر به عمل کردن طبق مشخصات فنی خود باشند. به اضافه، مهم است که در تمام طولعملیات اتصال، فقط از دستورالعمل های مشخص شده و یا توصیه شده تبعیت شود.

تقویت SEO در وب سایت وردپرس

نکاتی در زمینه روانشناسی برای اثربخشی وب سایت شما

آیا تجارت الکترونیک شما برای بازگشت به مدرسه آماده است؟

جوش ,های ,لوله ,ها ,قطعه ,دستورالعمل ,قطعه اتصالی ,ها و ,و اتصالات ,جعبه کنترل ,دستورالعمل های ,جعبه کنترل الکتروفیوژن ,قطعه اتصالی اعمال

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

the20 straightumbrella funzeitwisog inartocos arevlopip group23 pikasohonareti kavireplusef moirepriigsol ruffnikani